KGZ Litija, z.o.o.

V Kmetijski zadrugi Litija uporabljamo program Minerva peto leto. Imamo več živilskih in tehničnih trgovin, program  nam je dal dobro osnovo za (končno) oblikovanje enotnega cenika po vseh trgovinah, tudi tu pa dopušča možnost   drugačnih cen po enotah (akcijske cene, posebne cene,…). Blagajniški del program Minerva omogoča obračunavanje  najrazličnejših blagajniških popustov (na določene artikle, na določene skupine blaga), kar je v zadnjem času zaradi gospodarske situacije v velikem porastu pri slovenskih trgovcih.

S pomočjo programa Minerva enostavno pregledamo rezultate poslovanja, spremljamo gibanja zalog, omogoča nam racionalne premike zalog med poslovalnicami in podobno.

Damijan Rovšek, KGZ Litija, z.o.o.

On September 22, 2010, posted in: Mnenja uporabnikov by
Comments are closed.