Uspešen prehod KZ Ormož z.o.o. na IS Minerva

Poslovanje zadruge Ormož obsega odkup mleka, kmetijskih pridelkov, vrtnin in odkup živine ter trgovinsko in storitveno dejavnost za kmetijske proizvajalce in njihove člane.

6 kmetijsko tehničnih trgovin ponuja široko paleto semenskega programa ter bogat izbor sadik balkonskega cvetja ter okrasnih sadik ter s sadik zelenjave in sadnega drevja. Zadruga kmetovalce oskrbuje tudi s krmili, organskimi in mineralnimi gnojili ter gradbenim materialom. V servisu in trgovini Kosec kmetovalce oskrbujejo s področja kmetijske mehanizacije in repromateriala. Zadruga pa se ukvarja tudi s trgovinsko dejavnostjo, saj je 5 maloprodajnih živilskih vključenih v franšizni sistem Mercator.

Ker funkcionalnost sistema Minerva temelji na najboljši praksi s področja optimizacije poslovanja slovenskih zadrug, rešitev prinaša boljši nadzor nad poslovanjem zadruge in omogoča intenzivnejšo integracijo poslovnih procesov znotraj zadruge ter večjo integracijo poslovnih procesov s svojimi kupci in dobavitelji.

Zadruga je z uvedbo sistema Minerva avtomatizirala in standardizirala delovne postopke na številnih delovnih področjih kot so odkup mleka, kmetijskih pridelkov, vrtnin živine ter na področju finančno računovodskega in materialnega poslovanja. Z uvedbo sistema so poslovne enote sedaj povezane v enovit informacijski sistem s skupno bazo podatkov, ki omogoča večjo razpoložljivost ažurnih podatkov ter hiter dostop do informacij.

On November 21, 2011, posted in: Splošne novice by
Comments are closed.