Uspešen prehod na eRačune

Stranke, ki uporabljajo IS Minerva, uspešno pošiljajo eRačune na UJP in brez težav uporabljajo tudi funkcionalnosti, ki so pri konkurenčnih sistemih pomanjkljive – enostavno skeniranje prilog ter avtomatsko arhiviranje.

racuni

Poglavitna prednost v IS Minerva je poleg transparentnosti pošiljanja (Izpis na zaslon, Izpis na tiskalnik, Pošlji v dokumentni sistem, Pošlji kot eRačun) tudi integracija skeniranja prilog direktno v IS Minerva oz. na izdan račun. Uporabniki torej z enim klikom miške pošljejo eRačune, ki se hkrati tudi samodejno arhivirajo.

Obstoječe partnerje v programu smo na podlagi podatkov iz javnega registra proračunskih uporabnikov ustrezno označili in opremili z morebiti manjkajočimi transakcijskimi računi ter matičnimi številkami. Ti podatki so pomembni zaradi ustrezne identifikacije proračunskega uporabnika na UJP.

On January 16, 2015, posted in: Splošne novice by
Comments are closed.