Davidov hram, d.o.o.

Glavna dejavnost podjetja je oskrba trgovinskih in gostinskih objektov s pijačo in prehrambenimi izdelki. Podjetje se ukvarja tudi z odkupom mleka.
read more

Zadružna oskrba, d.o.o.

Zadružna oskrba je hčerinsko podjetje Kmetijske zadruge Ptuj.
read more

KZ Ptuj, z.o.o.

Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o. ima 763 članov in 112 zaposlenih.
read more

KZ Rače, z.o.o.

Kmetijska zadruga Rače ima mesnopredelovalni obrat, v katerem poteka predelava kakovostne slovenske živine, ki jo zadruga odkupi od svojih članov in zakolje v sodobni lastni klavnici.
read more

KGZ Sloga Kranj, z.o.o.

Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj z.o.o. sodi med največje zadruge v Sloveniji.
read more

KGZ Idrija, z.o.o.

KGZ Idrija uporablja sistem Minerva že skoraj eno leto in se lahko pohvali z odličnimi rezultati.
read more

KZ Šaleška dolina, z.o.o.

Zadruga se ukvarja z odkupom mleka in mesa ter z oskrbo članov zadruge in ostalih kupcev s kmetijskim repromaterialom, kmetijskimi stroji in mehanizacijo.
read more

KGZ Litija, z.o.o.

KGZ Litija se ukvarja s trgovsko in gostinsko dejavnostjo ter odkupom kmetijskih pridelkov.
read more

KGZ Ribnica, z.o.o.

Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica z.o.o. je s pomočjo IS Minerva optimizirala proces odkupa mleka.
read more