KZ Rače z.o.o. optimizirala svoje poslovanje z uvedbo IS Minerva

KZ Rače se je pridružila številnim slovenskim zadrugam, ki uspešno uporabljajo IS Minerva. Zadruga je s prenovo informacijskega sistema oz uvedbo IS Minerva pridobila centraliziran informacijski sistem za podporo poslovanja in s tem centralno bazo podatkov ter centralni pregled nad celotnim poslovanjem zadruge (nabava, prodaja, finančni tokovi). Povečala se je zanesljivost in dostopnost njenega informacijskega […]

read more
On November 19, 2011, posted in: Splošne novice by

Infohit computers pomagal KGZ Sloga Kranj z.o.o. pri širitvi svoje poslovne dejavnosti

KGZ Sloga Kranj je meseca februarja 2011 odprla Kmetijsko vrtnarski center Sloga v Šmarju pri Jelšah in Kmetijsko tehnični center v Novem mestu in s tem razširila svojo poslovno dejavnost tudi na širše območje Slovenije. Za uvedbo celotne informacijske podpore je poskrbel Infohit computers, ki ima bogate izkušnje s področja uvajanja sistema Minerva in njegove […]

read more
On February 28, 2011, posted in: Splošne novice by

KZ Tolmin z.o.o. odprla mesnico v Kanalu

KZ Tolmin  je odprla novo mesnico v Kanalu, ki je z ostalimi poslovnimi enotami povezana v enovit informacijski sistem MINERVA, ki nudi kakovostne statistične analize in poročila ter oskrbuje vodstvo z računovodskimi informacijami o poslovanju, virih in sredstvih podjetja.

read more
On October 28, 2010, posted in: Splošne novice by

Uspešen prehod KZ Stična z.o.o. na IS Minerva

18. oktobra 2010 je Kmetijska trgovina kot prva poslovna enota (od skupno devetih) kmetijske zadruge Stična v Ivančni Gorici prešla na informacijski sistem Minerva. Prehod je bil uspešen in je potekal brez zapletov.

read more
On October 18, 2010, posted in: Splošne novice by

KGZ Idrija z.o.o. nam je zaupala prenovo informacijskega sistema

KGZ Idrija z.o.o. nam je zaupala prenovo informacijskega sistema

KGZ Idrija z.o.o. je 1. oktobra 2009 v svoje poslovanje vpeljala zadružni informacijski sistem Minerva z bogato funkcionalnostjo, ki temelji na dobri poslovni praksi.

read more
On September 22, 2010, posted in: Splošne novice by

IS Minerva uporablja vse več uporabnikov

IS Minerva uporablja vse več uporabnikov

Ali veste, da informacijski sistem Minerva dnevno uporablja že: – 20 slovenskih zadrug s skupno 57 poslovnimi enotami – 120 POS blagajn – 550 zadovoljnih uporabnikov!

read more
On September 22, 2010, posted in: Splošne novice by