Klasična in IP telefonija

Želite znižati stroške telefonije in brezplačno komunicirati med posameznimi poslovnimi enotami podjetja?

Infohit computers d.o.o. v sodelovanju s ponudniki govorne telefonije uspešno vpeljuje storitev Geocentreks (s klasično in IP telefonijo), ki omogoča enostavno in hitro postavitev telefonskega sistema brez investicij v opremo ter zelo fleksibilno in hitro širjenje in spreminjanje konfiguracije telefonskega sistema. Poleg stroška hišnih central se izognete tudi dodatnim stroškom terminalne opreme (telefoni) ter vzdrževanja – vse je vključeno v ceni naročnine.

Našim strankam omogočamo tudi postopen prehod na novo tehnologijo – IP telefonijo z zadržanjem vseh prednosti Centreks modela tudi znotraj mešane IP Centreks in (Geo)centreks skupine (klicanje po kratkih številkah, brezplačni klici v skupini,…).