Davčne blagajne – brez težav

V InfoHitu smo za vse uporabnike sistema Minerva uvedli zakonsko zahtevane spremembe – potrjevanje in pošiljanje izdanih računov na Davčno upravo. Vse programske spremembe, ki jih narekujejo spremembe zakonov, naši uporabniki seveda prejmejo brezplačno.

Uvajanje davčnih blagajn je potekalo postopoma, najprej z manjšo testno skupino uporabnikov, nato pa se je v le nekaj dneh sprememba programske opreme razširila še k ostalim uporabnikom Minerve.

Po uvedbi pošiljanja računov na Davčno upravo smo opazili, da blagajne večih slovenskih podjetij delujejo opazno počasneje. V primeru izpadov internetne povezave, ali preobremenjenosti strežnikov Davčne uprave, pa se v trgovinah hitro nabirajo dolge vrste prav nič navdušenih kupcev. Ponosno poročamo, da naše blagajne še vedno delujejo hitro in za takšnimi težavami ne trpijo. Našim strankam tudi ni bilo potrebno menjati nobenega POS tiskalnika, saj smo programsko opremo dopolnili tako, da brez težav izpisuje črtne in QR kode tudi na najstarejše POS tiskalnike.

read more
OnJanuary 1, 2016, posted in: Novice, Splošne novice by

KGZ Slovenske Konjice – prehod na Minervo

Tudi v KGZ Slovenske Konjice z.o.o. so se odločili za korak naprej in se pridružili zadovoljnim uporabnikom sistema Minerva. Hitro, enostavno in brez težav sta potekala uvajanje uporabnikov in prehod na nov sistem. Kot v skoraj vsaki zadrugi, imajo tudi v Slovenskih Konjicah nekaj specifik poslovanja, za katere smo sistem Minerva tudi prilagodili.

read more
OnDecember 1, 2015, posted in: Zadružne novice by

Popolna podpora Mercator franšiznih trgovin

Zaradi zahtev Mercatorja po uvedbi C-ringovega programa za POS blagajne v franšizah, smo Minervo nadgradili tako, da je izmenjava podatkov s C-ringovimi blagajnami povsem avtomatična. To pomeni, da ima zadruga še vedno enoten, centraliziran informacijski sistem – Minervo za vse, razen za prodajo na blagajnah Mercatorjevih franšiznih trgovin.

Vsi poslovni procesi (nabava, prodaja, komerciala, računovodstvo, poročila,…) so še vedno dostopni tako, kot ste jih navajeni – v Minervi. Analitični podatki o prodaji, torej vse podrobnosti računa, vse postavke računa, načini plačil pa se iz C-ringove blagajne samodejno uvažajo v naš sistem. Z ločenim zbiranjem podatkov o prodaji, zalogi, izkupičkih težav ne boste imeli in bo ohranjena visoka preglednost poslovanja, ki ste jo v Minervi navajeni.

Čas, ki bi ga sicer namenili zbiranju podatkov iz franšiz smo vam pravkar povsem sprostili. Urejeno je tudi uvažanje Mercatorjevih cenikov in akcij, usklajevanje posebnih cenikov, tiskanje nalepk iz Minerve in centralizirano pošiljanje podatkov na tehtnice iz Minerve. V C-ringovem programu se dejansko izvaja samo prodaja.

read more
OnOctober 8, 2015, posted in: Splošne novice by

Optimiziramo vaše komunikacije

Minerva SMS – pošiljanje sporočil iz Minerve

Za še bolj učinkovito komunikacijo z vašimi strankami je odslej iz Minerve možno masovno pošiljati personalizirana SMS sporočila. Sporočila je možno pošiljati na podlagi dokumentov ali poročil.

Kaj to pomeni – svoje stranke lahko v trenutku obvestite o potrjenih naročilih, obračunih, plačilih, analizah mleka, opomnite na zamude pri plačilih, odprte postavke,… V pregledu dokumentov samo označite željene dokumente, kliknete na “Pošlji SMS obvestilo” in potrdite. Minerva na podlagi tipa dokumenta samodejno oblikuje vsebino SMS obvestila in pošlje osebi z dokumenta.

Možnosti uporabe je neskončno, prednosti pa so nižji stroški in prihranjen čas v primerjavi z obveščanjem po navadni pošti ali telefonu.

Mesečna naročnina: 30€
Vključuje skupno telefonsko številko, redno vzdrževanje in posodobitve sistema, ter podporo uporabnikom.

Poslan SMS (160 znakov): 0,05€
V kolikor je v tekočem mesecu poslanih več kot 500 sporočil, vam za vsa naslednja poslana sporočila v tekočem mesecu dodelimo dodaten 20% popust (0,04€/SMS).

 

ePoet: sodoben marketing

V InfoHitu smo za vas pripravili sistem, ki vam bo olajšal promocijo in ohranjanje stikov s strankami po elektronskih poteh. ePoet odpravlja pomanjkljivosti, ki so prisotne pri pošiljanju promocijskih materialov iz Outlooka in ostalih poštnih odjemalcev.

ePoet omogoča enostavno oblikovanje grafično bogatih promocijskih materialov in masovno pošiljanje po elektronski pošti ali SMS. Poslani e-maili so na vseh napravah dosledno prikazani, ePoet pa samodejno odpravlja pogoste napake, ki so lahko vzrok, da sporočila končajo v mapi Spam (Neželena pošta).

V bazo naročnikov lahko hitro uvozite naročnike “e-novičk” iz Minerve, Excelovih razpredelnic, ali drugih virov, naročnike pa razdelite v logične skupine. ePoet se odlično integrira v vašo spletno stran, kjer se lahko potencialne stranke prijavijo na prejemanje obvestil različnih tipov, vaša baza za ciljano oglaševanje pa se posledično vztrajno širi.

Mesečna naročnina: 30€
Ob uporabi SMS modula za Minervo, vam ePoet ponujamo 50% ceneje, torej, 15€/mes. Naročnina vključuje posodobitve in vzdrževanje spletnega vmesnika, neomejeno število poslanih e-mailov, neomejeno vnosov v bazi, ter podporo uporabnikom.

Poslan SMS (160 znakov): 0,05€
Poslana sporočila iz Minerve in ePoeta se seštevajo. Tako lahko hitreje dosežete 500 poslanih sporočil mesečno in posledično 20% popust na nadaljnja poslana sporočila.

 


 

Za več informacij, podrobnejši cenik, ali brezplačno predstavitev novosti smo vam v InfoHitu vedno na voljo.

Kontaktirajte nas: (01) 581 8000  /  info@infohit.si

read more
OnOctober 8, 2015, posted in: Splošne novice by

Uspešen prehod na eRačune

Stranke, ki uporabljajo IS Minerva, uspešno pošiljajo eRačune na UJP in brez težav uporabljajo tudi funkcionalnosti, ki so pri konkurenčnih sistemih pomanjkljive – enostavno skeniranje prilog ter avtomatsko arhiviranje.

racuni

Poglavitna prednost v IS Minerva je poleg transparentnosti pošiljanja (Izpis na zaslon, Izpis na tiskalnik, Pošlji v dokumentni sistem, Pošlji kot eRačun) tudi integracija skeniranja prilog direktno v IS Minerva oz. na izdan račun. Uporabniki torej z enim klikom miške pošljejo eRačune, ki se hkrati tudi samodejno arhivirajo.

Obstoječe partnerje v programu smo na podlagi podatkov iz javnega registra proračunskih uporabnikov ustrezno označili in opremili z morebiti manjkajočimi transakcijskimi računi ter matičnimi številkami. Ti podatki so pomembni zaradi ustrezne identifikacije proračunskega uporabnika na UJP.

read more
OnJanuary 16, 2015, posted in: Novice, Splošne novice, Zadružne novice by

S 1.1.2015 obvezno pošiljanje računov v javni sektor v elektronski obliki

Zakonska podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) določa, da bodo s 1.1.2015 morali proračunski uporabniki prejemati in izdajati račune (če je prejemnik proračunski uporabnik) izključno v elektronski obliki.

To pomeni, da bodo morale pravne in fizične osebe za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati proračunskim uporabnikom e-račune.

Fizične in pravne osebe bodo lahko pošiljale e-račune proračunskim uporabnikom:

- prek bank, vključenih v medbančno izmenjavo e-računov,
- ponudnikov procesne obdelave podatkov s katerimi ima Uprava RS za javna plačila sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov ali
- spletnega portala UJP e-račun, namenjenega manjšim izdajateljem, ki ne razpolagajo s tehnično podporo za pripravo e-računov.

Enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo e-računov
Zakon izrecno določa, da neposredno pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom ni dovoljeno, temveč lahko poteka le preko UJP – enotne vstopne oz. izstopne točke za izmenjavo e-računov.

Pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom v sistemu MINERVA
V sistemu Minerva bo pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom potekalo preko dokumentnega sistema EBA DMS, podjetja EBA, Agencija za elektronsko poslovanje, d.o.o. ter preko Pošte Slovenije, d.o.o., s katerima ima Uprava RS za javna plačila sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov preko enotne vstopne in izstopne točke UJP.

Dokumentni sistem EBA je integriran v informacijski sistem Minerva in omogoča celovito upravljanje z elektronskimi dokumenti tako, da so le-ti pravno veljavni in ne povzročajo potrebe po dodatni papirni dokumentaciji.

Mi smo na nov način pošiljanja e-računov pripravljeni že sedaj.

read more
OnJune 5, 2014, posted in: Novice, Splošne novice by

Zadruga in klet v laseh zaradi grozdja

Plačilo Spor bosta klet Puklavec & Friends in ormoška zadruga očitno reševali na sodišču

Ormož – Ormoški vinogradniki, ki prek Kmetijske zadruge Ormož pridelujejo grozdje za vinsko klet Puklavec & Friends, bodo šele zdaj dobili zadnjo petino plačila za predlanski pridelek. Za tretjino lanskega pridelka, ki bi jim jo morali plačati že decembra, pa denarja najbrž ne bo niti februarja.

Prav od plačila za lani pa bo odvisno, ali bodo letos kleti še prodali grozdje, poudarjajo vinogradniki. Klet in zadruga sta si prišli navzkriž pri plačevanju grozdja po veljavni dolgoročni pogodbi zaradi različnega razumevanja pogodbenih obveznosti. Leta 2009 sta za 15 let sklenili pogodbo za 2500 ton grozdja na leto (po točno določenih količinah posameznih sort) in z možnostjo vsakoletnega sprotnega dogovarjanja za 15 odstotkov večje ali manjše količine od pogodbenih. »Leta 2012 je zadruga kleti zagotovila 320 ton, lani pa 873 ton grozdja manj od pogodbene količine, obakrat brez poprejšnjega letnega dogovora,« je povedal direktor kleti Mitja Herga. »V petih letih nismo nikoli dobili pogodbene količine grozdja. Za prva tri leta odškodnine nismo uveljavljali, za zadnji dve pa smo jo odšteli od zneska, ki ga plačujemo zadrugi, ta pa z njim poplačuje svoje pridelovalce grozdja. Čez deset dni plačamo zadrugi še 279.000 evrov in potem smo s plačili na tekočem.«

Zadruga pričakuje precej več

Direktor ormoške zadruge Franc Kociper pa od kleti pričakuje še 625.000 evrov, s katerimi bi poplačali zadnjo petino predlanskega in prvo tretjino lanskega pridelka iz vinogradov svojih kooperantov. Zadruga razlike ne more zagotoviti, že lani je morala reprogramirati posojilo iz leta 2007, s katerim je takrat odkupila delež iste vinske kleti, ki jo je potem sama prodala sedanjemu lastniku. »Ne priznavamo izračunov kleti. Škode jim nismo povzročili mi in nimamo nobenega njihovega dokazila o tem,« je odločen Kociper. Spor se bo očitno končal na sodišču, saj sta obe strani že najeli odvetniško pomoč. »Če naša klet ni polna, so stroški na enoto višji, to je menda jasno,« poudarja Herga, ki priznava, da so s plačilom decembra lani res zamudili, da zamudo priznavajo in da bodo plačali zamudne obresti.

»Prej denar z dveletno zamudo«

»To je žalostno. Nismo si na jasnem, kam, po koliko in komu bomo jeseni prodali svoj pridelek,« pravi Jože Kolarič, ki predseduje odboru za vinogradništvo v ormoški zadrugi in sam pridela za ormoško klet do 80 ton grozdja. Zaradi zamud pri plačevanju ga je lani ormoški kleti dal manj in razliko prodal drugim kletem.

A pri podpisani pogodbi med zadrugo in kletjo takšna negotovost nima pravne osnove. V pogodbi je namreč določena povprečna cena 0,63 evra za kilogram grozdja (pet centov obdrži zadruga za svoje poslovanje in organizacijo pridelave) in roki plačevanja po tretjinah – od dosedanjih zapadlih enajstih tretjin je klet zamujala le v drugi polovici lanskega leta in januarja letos. Herga opozarja na stanje, preden so lastniki kleti postali Puklavci in je bila njena pomembna lastnica zadruga: takrat je zadruga s plačili grozdja zamujala za dve leti, povprečna odkupna cena pa je bila 0,38 evra. »V tem času smo prek plačila grozdja vinogradnikom v celotnih Ljutomersko-ormoških goricah plačali tri milijone evrov več, kot bi dobili, če bi se ohranilo prejšnje stanje s prejšnjimi cenami.«

Rojevanje največje zadruge pri nas

Ormoško zadrugo nameravajo pripojiti Kmetijski zadrugi Ptuj. Franc Kociper je potrdil, da so podpisali pismo o nameri. Vseh deset trgovin ormoške zadruge, vključno s tam zaposlenimi, je ptujska zadruga že prevzela. Za zdaj je to urejeno s triletno najemno pogodbo, izredni občni zbor ormoških zadružnikov pa je pripojitev že podprl. Spor med ormoško zadrugo in ormoško kletjo pa uresničitev namere otežuje predvsem za vinogradniški del. Precej kmetijske proizvodnje že postopoma prevzema ptujska zadruga, ki bi s pripojitvijo ormoške postala največja kmetijska zadruga v Sloveniji s 30 trgovinami, skoraj 140 zaposlenimi (skupaj z dvema hčerinskima podjetjema), približno 50 milijoni evrov letnega prihodka in več kot 1100 člani.

Klet in zadruga sta si navzkriž pri plačevanju grozdja po veljavni dolgoročni pogodbi zaradi različnega razumevanja obveznosti. Foto Franc Milošič

Vir: Delo.si

read more
OnFebruary 4, 2014, posted in: Novice, Zadružne novice by

Kmetijska zadruga Ptuj informatizirala svoje poslovanje s sistemom MINERVA

Kmetijska zadruga Ptuj se je odločila za uvedbo sistema Minerva zaradi večje preglednosti in urejenosti poslovanja, predvsem pa zaradi težnje po enotni programski opremi, ki je ključnega pomena za uspešno in učinkovito poslovanje.

Sistem Minerva namreč omogoča povezanost vseh poslovnih enot v enoten informacijski sistem, kjer so podatki dostopni od kjerkoli in kadarkoli. Nov sistem sedaj uporablja več kot 80 uporabnikov na več kot 40 različnih lokacijah, kjer deluje več kot 45 POS blagajn.

Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o. je s pripojitvijo Ormoške zadruge sodi med največje zadruge v Sloveniji. Skupino Kmetijska zadruga Ptuj tvorijo:

-         Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o.,
–         Oljarna Fram d.o.o. in
–         Zadružna oskrba d.o.o.

Osnovna dejavnost zadruge je oskrba kmetov s kmetijskim repromaterialom na eni strani in odkup ter prodajo kmetijskih pridelkov in živine na drugi strani. Zadruga ima 40 maloprodajnih poslovalnic in veleprodajno Centralno skladišče. Enajst poslovalnic posluje kot živilske trgovine, ostalih devetindvajset kmetijskih trgovin pa oskrbuje svoje člane in kupce s kmetijskim in gradbenim reprodukcijskim materialom, kmetijskimi stroji, rezervnimi deli za kmetijsko mehanizacijo, zaščitnimi sredstvi, gnojili, orodji ter vsem ostalim materialom, ki ga kmetovalci potrebujejo.

Pridružite se KZ Ptuj, ki je naredila pomemben korak na poti uspešnega in preglednega poslovanja.

read more
OnJanuary 10, 2014, posted in: Novice, Zadružne novice by

NOVO! Vodenje računovodstva za kmetije v sistemu Minerva

Približujemo se koncu druge polovice leta 2013 in kmalu bo pred nami datum, ko bodo kmetje morali premisliti in se odločiti o načinu ugotavljanja davčne osnove na njihovem kmečkem gospodinjstvu.

Naj spomnimo, da zadnja sprememba Zakona o dohodnini (ZDoh-2) z dne 10. 12. 2012 določa, da bo kmečko gospodinjstvo, ki bo v dveh zaporednih letih preseglo mejo 7500 evrov skupnih dohodkov iz naslova osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, moralo z uveljavitvijo sprememb Zakona o dohodnini s 1. januarjem 2014 obvezno preiti na ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Za vodenje poslovnih knjig in ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov se nosilci kmečkega gospodinjstva lahko odločijo tudi prostovoljno.

Vsa kmečka gospodinjstva, ki bodo prešla na vodenje poslovnih knjig, bodo z evidencami iz prilagojenih računalniških programov za računovodstvo na kmetijah, zagotovila tudi podatke za evidence FADN, saj bodo k trimestnim številkam kontov priporočenega kontnega načrta za računovodstvo na kmetiji dodane še kontne številke za potrebe evidenc FADN. To pomeni, da kmetijam ni potrebno voditi knjigovodstva po FADN metodologiji, če imajo na podlagi Zakona o dohodnini (ZDoh-2-UPB7) priglašeno davčno knjigovodstvo (obvezno ali prostovoljno).

Ker sledimo potrebam in željam kmetijskih zadrug, ki za svoje člane in nečlane opravljajo različne storitve, smo informacijski sistem Minerva prilagodili prav za potrebe vodenja knjigovodstva na kmetijah. S pomočjo modula E-KMETIJA lahko po novem kmetu ponudite strokovno in zanesljivo opravljene knjigovodske storitve, ki mu lahko prihranijo kar nekaj skrbi, predvsem pa nudijo ustrezne podatke pri odločitvah poslovanja kmečkega gospodinjstva.

Več o programskem modulu E-KMETIJA…

Z namenom jedernatega in razumljivega odgovora na vprašanja, zakaj računovodstvo na kmetijah in kako ga obrniti sebi v prid, je nastala knjižica Vodenje računovodstva na kmetiji, ki jo je izdala Kmetijsko gozdarska zbornica slovenije v okviru projekta Kmetijstvo je zakon, ki ga izvaja z Evropsko komisijo, Generalnim direktoratom za kmetijstvo in razvoj podeželja.

read more
OnSeptember 17, 2013, posted in: Novice, Zadružne novice by

Po 1. januarju 2014 obvezno vodenje knjigovodstva za davčne namene za določena kmečka gospodinjstva

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča, da bodo s 1. januarjem 2014 določena kmečka gospodinjstva morala začeti z obveznim vodenjem knjigovodstva za davčne namene. Zakon o dohodnini v 47. členu določa, da so člani kmečkega gospodinjstva, katerega povprečni skupni dohodek dveh zaporednih predhodnih davčnih let članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti preseže 7.500 evrov, dolžni določiti nosilca dejavnosti in ugotavljati davčno osnovo od odhodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Navedena določba se na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 94/2012) prvič uporabi za odmero dohodnine za leto 2014.
Kmečka gospodinjstva, ki bodo presegla prag 7.500 evrov dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, bodo morala davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ugotavljati vsaj pet let.
S Pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS, št. 138/2006, 52/2007, 21/2013) so določene vrste in način vodenja poslovnih knjig in evidenc, ki jih morajo voditi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Za kmečka gospodinjstva se, tako kot za ostale fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, glede vodenja poslovnih knjig in evidenc, sestavljanja letnih poročil, knjigovodskih listin, dostopnosti do poslovnih knjig in poročil uporablja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD‐1) v delu, ki se nanaša na podjetnika, splošni slovenski računovodski standardi (SRS) in predvsem SRS 39 ter navedeni pravilnik.
Z namenom lažjega prehoda na obvezno vodenje knjigovodstva, tako kmečkim gospodinjstvom, kot računovodskim servisom, kmetijskim svetovalcem in ostalim, ki bodo sodelovali v vodenju knjigovodstva v kmetijstvu, je ministrstvo pripravilo uporabniška navodila, ki vključujejo tudi enoten kontni načrt. Po izvedenem javnem naročilu je Navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti z vzpostavitvijo povezave med FADN in davčnim knjigovodstvom in temu ustrezen kontni načrt oktobra leta 2012 izdelala Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je uporabniška navodila, skupaj z Ministrstvom za finance in Davčno upravo RS, dopolnilo, predvsem v skladu s spremenjenimi davčnimi predpisi.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

read more
OnSeptember 3, 2013, posted in: Novice, Splošne novice by