Prehod na Minervo – Koroške mesnine d.o.o.

Za prenovo in izbiro našega informacijskega sistema so se odločile tudi Koroške mesnine d.o.o.

read more
OnSeptember 10, 2022, posted in: Splošne novice by

Prehod na Minervo – Kmetijska zadruga Hoče z.o.o.

Za prenovo informacijskega sistema in izbiro našega informacijskega sistema se je odločila tudi Kmetijska zadruge Hoče z.o.o.

read more
OnNovember 8, 2021, posted in: Splošne novice by

Mlekarna Planika d.o.o. – proizvodnja

V Mlekarni Planika so sedaj tudi za proizvodne procese začeli uporabljati naš informacijski sistem Minerva. Računalniško so podprti vsi procesi od prejema naročila iz različnih virov do dobave in računa in od posredovanja prejetega naročila v proizvodnjo do kreiranja različnih vrst delovnih nalogov za proizvodnjo, na podlagi katerih se avtomatično kreirajo ustrezni dokumenti za spremljanje poslovanja.

read more
OnJanuary 9, 2021, posted in: Splošne novice by

Prehod na Minervo – Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga

Prehod na Minervo – Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga

Informacijski sistem Minerva je za podporo svojemu celotnemu poslovanju začela uporabljati tudi Koroška kmetijsko gozdarska zadruga Slovenj Gradec, ki ima preko 1000 članov in preko 100 zaposlenih.

read more
OnJanuary 14, 2020, posted in: Splošne novice by

KGZ Kamnik – odkupi mleka

Kmetijska gozdarska zadruga Kamnik je začela uporabljati naš sistem za odkupe mleka.

read more
OnJune 1, 2019, posted in: Splošne novice by

Pošiljanje e-računov direktno v spletno banko ali v BizBox nabiralnik

Pošiljanje e-računov direktno v spletno banko ali v BizBox nabiralnik

Po novem lahko naši uporabniki e-račune pošiljajo direktno v spletno banko ali v BizBox nabiralnik. Na osebi je potrebno samo označiti željeni način dostave. V pregledu dokumentov pa ob izbiri “Pošlji kot e-Račun”, sistem sam poskrbi za vse.

read more
OnOctober 15, 2018, posted in: Splošne novice by

Mlekarna Planika d.o.o. – prehod na Minervo

Mlekarna Planika d.o.o. – prehod na Minervo

Informacijski sistem Minerva je v precejšnjem delu poslovanja začela uporabljati tudi Mlekarna Planika.

read more
OnJune 5, 2018, posted in: Splošne novice by

Obračun plač je sedaj del IS Minerva

Za obračun plač in drugih prihodkov smo do sedaj nudili ločen program, iz katerega so se podatki izvažali v IS Minerva. Sedaj pa je na voljo povsem integriran modul, s katerim hitro in enostavno obračunamo različne tipe obračunov. Modul je izjemno prilagodljiv in razširljiv, zato lahko zadosti različnim zahtevam in posebnostim pri obračunavanju ter sledi vsem zakonskim spremembam. Modul je seveda tesno povezan s knjiženjem in plačilnim prometom.

read more
OnMay 15, 2018, posted in: Splošne novice by

KZ Ig – prehod na Minervo

KZ Ig – prehod na Minervo

Informacijski sistem Minerva je začela uporabljati tudi Kmetijska zadruga Ig.

read more
OnMay 3, 2018, posted in: Splošne novice by

KZ Krško – odkupi mleka

KZ Krško – odkupi mleka

Kmečka zadruga Krško je začela uporabljati naš sistem za odkupe mleka.

read more
OnApril 26, 2018, posted in: Splošne novice by

SKZ Ljutomer Križevci – prehod na Minervo

SKZ Ljutomer Križevci – prehod na Minervo

Informacijski sistem Minerva je za podporo svojemu celotnemu poslovanju začela uporabljati tudi Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci.

read more
OnJanuary 4, 2018, posted in: Splošne novice by

KZ Dobrunje – prehod na Minervo

Za naš informacijski sistem Minerva se je odločila tudi Kmetijska zadruga Dobrunje.

read more
OnJanuary 3, 2018, posted in: Splošne novice by

Prenos podatkov s tovornih tehtnic v IS Minerva

Prenos podatkov s tovornih tehtnic v IS Minerva

V IS Minerva je sedaj podprta direktna komunikacija s tovornimi tehtnicami, ki se uporabljajo pri odkupu kmetijskih pridelkov. V praksi to pomeni, da se v dokument “Potrdilo o tehtanju” avtomatično prenese teža s tehtnice, na katero je zapeljal npr. traktor s koruzo. Podprt je celoten proces: prvo in drugo tehtanje naloženega/praznega vozila, izračun neto količine, določitev vrste tehtanja (odkup, skladiščenje, storitev tehtanja, samo evidenčno…) in vnos podatkov o analizah pridelkov ter avtomatičen izračun odkupne cene glede na analizo (delež vlage, primesi, kala, vnos raznih formul itd.) ter stroške sušenja.

read more
OnDecember 8, 2017, posted in: Splošne novice by

KZ Radgona – odkup mleka, živine in kmetijskih pridelkov

KZ Radgona – odkup mleka, živine in kmetijskih pridelkov

Kmetijska zadruga Radgona je začela uporabljati naš sistem za odkupe mleka, živine in kmetijskih pridelkov. Uspešno smo podprli tudi prenos podatkov o odkupih v njihov računovodski program.

read more
OnNovember 2, 2017, posted in: Splošne novice by

Avtomatični izračun odkupne cene glede na analizo kakovosti kmetijskih pridelkov

Avtomatični izračun odkupne cene glede na analizo kakovosti kmetijskih pridelkov

Vnos podatkov pri odkupih smo razširili z možnostjo vnosa podatkov o analizah pridelkov ter avtomatičnim izračunom odkupne cene glede na analizo (delež vlage, primesi, kala…). Možno je nastaviti razne formule za izračune količine vlage, primesi, loma ipd. ter vnesti cenike za stroške sušenja in izvedbo analiz.

read more
OnOctober 7, 2017, posted in: Splošne novice by

Podpora proizvodnji v gostinstvu

Podpora proizvodnji v gostinstvu

Kmetijska zadruga Tolmin je v Novi Gorici odprla novo poslovno enoto s trgovino, butično mesnico ter kuhinjo, kjer pripravljajo zdravo lokalno hitro prehrano od rebrc do mesnih solat in polpetov. Za učinkovito vodenje porabe materiala in prodaje proizvodov smo ustrezno prilagodili modul za proizvodnjo v gostinstvu, ki glede na prodane proizvode ustrezno razbremeni zalogo materiala (sestavnih delov). Tako se uporabniki posvečajo predvsem poslovanju in ne birokraciji 🙂

read more
OnApril 6, 2017, posted in: Splošne novice by

GKZ Srednja vas v Bohinju – odkup mleka in živine

Gozdarsko kmetijska zadruga Srednja vas v Bohinju je začela uporabljati naš sistem za odkupe mleka in živine.

read more
OnMarch 5, 2017, posted in: Splošne novice by

KZ Bohor – prehod na Minervo

Informacijski sistem Minerva je začela uporabljati tudi Kmetijska zadruga Bohor!

read more
OnJanuary 3, 2017, posted in: Splošne novice by

Podpora zahtevam projekta Izbrana kakovost in izvedbi plačil prispevkov za promocijo

Podpora zahtevam projekta Izbrana kakovost in izvedbi plačil prispevkov za promocijo

V IS Minerva je vse pripravljeno za čimlažji obračun zahtevanih prispevkov na področju odkupa mleka in živine. Obračun je praktično avtomatiziran in ročni vnosi niso potrebni.

read more
OnDecember 3, 2016, posted in: Splošne novice by

Integracija dokumentnega sistema EBA in informacijskega sistema Minerva

Integracija dokumentnega sistema EBA in informacijskega sistema Minerva

V sodelovanju s podjetjem EBA d.o.o. smo naš informacijski sistem tesno povezali z njihovim dokumentnim sistemom, ki vključuje podporo dokumentnim tokom (workflow), hrambo dokumentov, elektronsko vložišče s samodejnim elektronskim vložiščem in popisom prejete in izdane pošte, modulom za skeniranje ter možnostjo uporabe OCR tehnologije ter možnostjo izmenjave pravno veljavnih elektronskih dokumentov s poslovnimi partnerji ter fizičnimi osebami. Več informacij najdete na http://ebadms.com/.

read more
OnFebruary 9, 2016, posted in: Splošne novice by