KZ Rače z.o.o. optimizirala svoje poslovanje z uvedbo IS Minerva

KZ Rače se je pridružila številnim slovenskim zadrugam, ki uspešno uporabljajo IS Minerva. Zadruga je s prenovo informacijskega sistema oz uvedbo IS Minerva pridobila centraliziran informacijski sistem za podporo poslovanja in s tem centralno bazo podatkov ter centralni pregled nad celotnim poslovanjem zadruge (nabava, prodaja, finančni tokovi). Povečala se je zanesljivost in dostopnost njenega informacijskega sistema, saj so strežniki vzdrževani in skrbno varovani v našem računalniškem centru.

read more
OnNovember 19, 2011, posted in: Splošne novice by

Infohit computers pomagal KGZ Sloga Kranj z.o.o. pri širitvi svoje poslovne dejavnosti

KGZ Sloga Kranj je meseca februarja 2011 odprla Kmetijsko vrtnarski center Sloga v Šmarju pri Jelšah in Kmetijsko tehnični center v Novem mestu in s tem razširila svojo poslovno dejavnost tudi na širše območje Slovenije. Za uvedbo celotne informacijske podpore je poskrbel Infohit computers, ki ima bogate izkušnje s področja uvajanja sistema Minerva in njegove celovite podpore, katerega KGZ Sloga Kranj uspešno uporablja v devetih poslovnih enotah že šesto leto in s tem izkorišča vse prednosti, ki jih ponuja sistem. Minerva omogoča pregled nad celotnim poslovanjem zadruge in učinkovito primerjavo poslovanja v vseh poslovnih enotah zadruge, ne glede na njihovo lokacijo poslovanja.

read more
OnFebruary 28, 2011, posted in: Splošne novice by

KZ Tolmin z.o.o. odprla mesnico v Kanalu

KZ Tolmin  je odprla novo mesnico v Kanalu, ki je z ostalimi poslovnimi enotami povezana v enovit informacijski sistem MINERVA, ki nudi kakovostne statistične analize in poročila ter oskrbuje vodstvo z računovodskimi informacijami o poslovanju, virih in sredstvih podjetja.

read more
OnOctober 28, 2010, posted in: Splošne novice by

Uspešen prehod KZ Stična z.o.o. na IS Minerva

18. oktobra 2010 je Kmetijska trgovina kot prva poslovna enota (od skupno devetih) kmetijske zadruge Stična v Ivančni Gorici prešla na informacijski sistem Minerva. Prehod je bil uspešen in je potekal brez zapletov.

read more
OnOctober 18, 2010, posted in: Splošne novice by

KGZ Idrija z.o.o. nam je zaupala prenovo informacijskega sistema

KGZ Idrija z.o.o. nam je zaupala prenovo informacijskega sistema

KGZ Idrija z.o.o. je 1. oktobra 2009 v svoje poslovanje vpeljala zadružni informacijski sistem Minerva z bogato funkcionalnostjo, ki temelji na dobri poslovni praksi.

read more
OnSeptember 22, 2010, posted in: Splošne novice by

IS Minerva uporablja vse več uporabnikov

IS Minerva uporablja vse več uporabnikov

Ali veste, da informacijski sistem Minerva dnevno uporablja že:

20 slovenskih zadrug s skupno 57 poslovnimi enotami
120 POS blagajn
550 zadovoljnih uporabnikov!

read more
OnSeptember 22, 2010, posted in: Splošne novice by