KGZ Idrija z.o.o. nam je zaupala prenovo informacijskega sistema

KGZ Idrija z.o.o. je 1. oktobra 2009 v svoje poslovanje vpeljala zadružni informacijski sistem Minerva z bogato funkcionalnostjo, ki temelji na dobri poslovni praksi.

Sedaj so poslovni procesi zadruge in njegovih enot med seboj povezani in združeni v en  poslovno-informacijski sistem. Omogoča avtomatizacijo poslovnih procesov in prispeva k zmanjševanju stroškov poslovanja, saj predstavlja integrirano programsko opremo, ki deluje v Windows okolju in vključuje številne  funkcionalnosti, ki so specifične za kmetijske zadruge (npr. odkupi mleka).

On September 22, 2010, posted in: Splošne novice by
Comments are closed.