Informacijski sistem Minerva

Sistem Minerva je sodoben informacijski sistem, ki podpira ključne poslovne procese kot so nabava, prodaja, proizvodnja, finance in računovodstvo. Je celovita poslovna rešitev, ki poenostavlja in avtomatizira delovne procese in znižuje stroške, ki jih povzročajo administrativna dela in ročno vnašanje podatkov. Sistem omogoča povezanost poslovnih enot v enoten informacijski sistem in vpogled v poslovanje podjetja kadarkoli in kjerkoli. Prednosti vpeljave sistema Minerva v podjetje se kažejo v boljši organiziranosti poslovanja, predvsem pa v večji preglednosti in obvladljivosti poslovnih procesov.

Podjetja, ki uporabljajo sistem Minerva  imajo:

– poslovne enote in procese povezane v enoten informacijski sistem s skupno bazo podatkov
– skupne šifrante artiklov, partnerjev, dobaviteljev
– možnost primerjave vseh nabavnih in maloprodajnih cen za posamezni artikel na vseh poslovnih enotah v realnem času
– sprotni vpogled v stanje zalog in rezervacij
– možnost izvoza podatkov v druge programe (plačilni promet, Ajpes, DURS)
– možnost vpogleda v računovodske izkaze in analize v realnem času, saj so poslovni procesi med seboj povezani

Kakšne poslovne prednosti prinaša?

– popoln vpogled v poslovanje kadarkoli in kjerkoli
– varnost in urejenost podatkov
– izboljšane prodajne rezultate in večje zadovoljstvo strank
– večjo preglednost in dostopnost informacij za poslovno odločanje
– razbremenitev računovodstva, saj se podatki v sistemu ne podvajajo
– lažjo elektronsko izmenjavo podatkov med različnimi poslovnimi subjekti
– večjo preglednost in urejenost poslovnih procesov