Izdaja dobavnice in računa

Izdaja dobavnice in računa

V sistemu Minerva že izdelanih dokumentov ni treba vnašati dvakrat. Če ste za eno stranko že izdelali določen dokument, lahko iz že izdelanega dokumenta izdelate novega. Program podpira kopiranje dokumentov na naslednjih relacijah: PREDRAČUN – RAČUN (iz predračuna lahko izdelate račun) DOBAVNICA – RAČUN PREDRAČUN – DOBAVNICA PREDRAČUN – AVANSNI RAČUN RAČUN – DOBROPIS DELOVNI […]

read more