Izdaja dobavnice in računa

V sistemu Minerva že izdelanih dokumentov ni treba vnašati dvakrat. Če ste za eno stranko že izdelali določen dokument, lahko iz že izdelanega dokumenta izdelate novega. Program podpira kopiranje dokumentov na naslednjih relacijah:

PREDRAČUN – RAČUN (iz predračuna lahko izdelate račun)
DOBAVNICA – RAČUN
PREDRAČUN – DOBAVNICA
PREDRAČUN – AVANSNI RAČUN
RAČUN – DOBROPIS
DELOVNI NALOG – RAČUN
NAROČILO (DOBAVNICA, PREDRAČUN, RAČUN)

Ko v sistem Minerva vnesete dobavnico, jo potrdite in jo nato enostavno skopirate v račun, ki ga skupaj z dobavnico pošljete stranki.