Prejem ponudbe

V sistem Minerva lahko vnesete ponudbo, ki ste jo prejeli od dobavitelja in jo kasneje skopirate v naročilnico. Slednjo lahko po elektronski obliki pošljete dobavitelju in tako oddate naročilo.

read more
On February 18, 2013, posted in: Prejem ponudbe by

Izdaja naročilnice

Naročilnico, ki je namenjena splošnemu naročanju blaga in storitev,  kreirajte v sistemu Minerva glede na potrebe vašega poslovanja. Posamezne artikle vnesete na naročilnico na enak način kot pri izdelavi dokumentov, kot so račun, predračun in dobavnica. Ko končate z vnosom, naročilnico potrdite in jo po elektronski pošti pošljite dobavitelju. Naročilnico kasneje lahko skopirate v prevzemnico, […]

read more

Prejem dobavnice

Prevzem blaga je v sistemu Minerva enostavno opravilo. Z vnosom prevzemnice izračunate prodajne cene, maržo in obračunate popuste ter odvisne stroške izražene v zneskih ali odstotkih. Artikle lahko dodajate preko barkod ali zaporednih oz. poljubnih šifer. Prevzemnice v sistem Minerva lahko tudi uvažate. Sistem omogoča uvoz prevzemnic različnih dobaviteljev, kar skrajšuje čas vnosa podatkov.

read more

Spremljanje zalog in ažuriranje cen

Sistem Minerva omogoča popolno sledljivost materiala, pregled nad zalogami in rezervacije materiala. Materialne kartice artiklov vsebujejo podatke o vsakem poslovnem dogodku oziroma dokumentu, ki je količinsko in vrednostno vplival na zalogo ter podatke o trenutnem stanju zaloge. Sistem Minerva obvladuje vse poslovne procese materialnega poslovanja: od kalkulacij, izpisa stanja zaloge na ravni poslovnih enot in […]

read more

Izdaja dobavnice in računa

Izdaja dobavnice in računa

V sistemu Minerva že izdelanih dokumentov ni treba vnašati dvakrat. Če ste za eno stranko že izdelali določen dokument, lahko iz že izdelanega dokumenta izdelate novega. Program podpira kopiranje dokumentov na naslednjih relacijah: PREDRAČUN – RAČUN (iz predračuna lahko izdelate račun) DOBAVNICA – RAČUN PREDRAČUN – DOBAVNICA PREDRAČUN – AVANSNI RAČUN RAČUN – DOBROPIS DELOVNI […]

read more

Prejem pošte

Modul Prejeta pošta lahko uporabljate za evidenco prejete pošte ali pa izkoristite možnost in z vnosom pošte hkrati kreirate tudi ustrezne dokumente v ustreznih modulih (npr. prejeti račun).

read more
On February 13, 2013, posted in: Prejem pošte by

Prejem računa

read more
On February 12, 2013, posted in: Prejem računa by

Avtomatsko knjiženje dokumentov

Sistem Minerva omogoča vodenje poslovanja po sistemu za dvostavno knjigovodstvo. Sistem vsebuje ažuren kontni plan in izdelan sistem avtomatskih vknjižb, kar vam omogoča avtomatski prenos poslovnih dogodkov iz tekočega poslovanja v glavno knjigo. Kontni plan, nastavitve AOP oznak (za izdelavo bilanc) in nastavitve  avtomatskega  knjiženja lahko prilagodite zahtevam vašega poslovanja. V sistemu lahko nastavite splošna […]

read more
On February 11, 2013, posted in: Knjiženje dokumentov by

Plačilni promet, množična plačila, kompenzacije

V sistemu Minerva je uporaba plačilnega prometa izredno enostavna. V modulu Plačila imate možnost: – kreiranja plačilnih nalogov iz odprtih postavk dobaviteljev, – priprave kompenzacij (izvoz kompenzacij v datoteke za spletne aplikacije eKompenzacije in ePobot Ajpes), – kreiranja možičih plačil SEPA, – priprave paketa za Zbirni center, – priprave datotek za elektronsko bančništvo. Sistem Minerva […]

read more