Avtomatsko knjiženje dokumentov

Sistem Minerva omogoča vodenje poslovanja po sistemu za dvostavno knjigovodstvo. Sistem vsebuje ažuren kontni plan in izdelan sistem avtomatskih vknjižb, kar vam omogoča avtomatski prenos poslovnih dogodkov iz tekočega poslovanja v glavno knjigo. Kontni plan, nastavitve AOP oznak (za izdelavo bilanc) in nastavitve  avtomatskega  knjiženja lahko prilagodite zahtevam vašega poslovanja. V sistemu lahko nastavite splošna […]

read more
On February 11, 2013, posted in: Knjiženje dokumentov by