Spremljanje zalog in ažuriranje cen

Sistem Minerva omogoča popolno sledljivost materiala, pregled nad zalogami in rezervacije materiala. Materialne kartice artiklov vsebujejo podatke o vsakem poslovnem dogodku oziroma dokumentu, ki je količinsko in vrednostno vplival na zalogo ter podatke o trenutnem stanju zaloge. Sistem Minerva obvladuje vse poslovne procese materialnega poslovanja: od kalkulacij, izpisa stanja zaloge na ravni poslovnih enot in […]

read more