Prejem dobavnice

Prevzem blaga je v sistemu Minerva enostavno opravilo. Z vnosom prevzemnice izračunate prodajne cene, maržo in obračunate popuste ter odvisne stroške izražene v zneskih ali odstotkih. Artikle lahko dodajate preko barkod ali zaporednih oz. poljubnih šifer. Prevzemnice v sistem Minerva lahko tudi uvažate. Sistem omogoča uvoz prevzemnic različnih dobaviteljev, kar skrajšuje čas vnosa podatkov.

read more