Prejem pošte

Modul Prejeta pošta lahko uporabljate za evidenco prejete pošte ali pa izkoristite možnost in z vnosom pošte hkrati kreirate tudi ustrezne dokumente v ustreznih modulih (npr. prejeti račun).