Računovodstvo na kmetijah

E-KMETIJA - prava rešitev za kmetovalce!

Programski modul E-KMETIJA omogoča natančen pregled prihodkov in odhodkov ter možnost obračuna davka na dodano vrednost

Ponudite kmetom naslednje storitve v informacijskem sistemu Minerva:

– obračun davka na dodano vrednost
– in vodenje računovodstva.

S kakovostnimi računovodskimi informacijami kmetje lahko dobijo celovit vpogled v rezultate gospodarjenja, s tem pa tudi možnost odločanja o boljših rešitvah v poslovanju in možnost ekonomsko uspešnejšega in učinkovitejšega gospodarjenja na kmetiji.

Urejeni in pregledni knjigovodski podatki so nepogrešljivi pri analiziranju ekonomskega položaja na kmetiji in pomagajo pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Vsak kmet kot lastnik svojega podjetja – kmetije želi, da bi bile vse finančne transakcije (nakupi, prodaja, dobiček in plačila) zabeležene in uspešno vodene.

Zagotovite kmetom nadzor in vpogled v finančno stanje kmetije s pomočjo preprostega, preglednega in za uporabo enostavnega programskega modula E-KMETIJA, ki je del sistema Minerva.

E-KMETIJA – Prva prava rešitev za kmetovalce!