Mobilna prodaja

MOBILNA PRODAJA je del sistema Minerva in omogoča izvajanje vseh vrst prodaje na terenu. Njegova prednost je v zbiranju in obdelavi podatkov na terenu v realnem času, kar omogoča natančen pregled v poslovanje kadarkoli od kjerkoli. Naše podjetje opremi vaš kombi s kompletno opremo, ki obsega: – informacijski sistem Minerva, – prenosni računalnik, – čitalec […]

read more
On September 23, 2013, posted in: Mobilna prodaja, Moduli by

Računovodstvo na kmetijah

Programski modul E-KMETIJA omogoča natančen pregled prihodkov in odhodkov ter možnost obračuna davka na dodano vrednost Ponudite kmetom naslednje storitve v informacijskem sistemu Minerva: – obračun davka na dodano vrednost – in vodenje računovodstva. S kakovostnimi računovodskimi informacijami kmetje lahko dobijo celovit vpogled v rezultate gospodarjenja, s tem pa tudi možnost odločanja o boljših rešitvah […]

read more
On September 17, 2013, posted in: Moduli, Računovodstvo na kmetijah by

Zgibanke – Oddaja dokumentov na Pošto Slovenije z enim klikom

V podjetju Infohit computers smo razvili programsko rešitev – modul Zgibanke, ki uporabniku omogoča elektronsko posredovanje dokumentov Pošti Slovenije, naslovniki pa jih še vedno prejmejo v papirni obliki s klasično pošto. S tem se uporabnik izogne zamudnemu tiskanju in privarčuje čas, ki bi ga sicer porabil za kuvertiranje. Storitev tiskanja, strojnega zgibanja in posredovanja izhodnih […]

read more
On May 10, 2013, posted in: Moduli, Zgibanke by

Odkup mleka, živine in kmetijskih pridelkov

Zakaj bi izgubljali čas z nepotrebnim vnašanjem podatkov, če lahko obračun odkupa naredite v treh korakih? Sistem Minerva avtomatizira procese: – odkupa mleka, – odkupa živine (lastna, kooperacijska) – in ostalih pridelkov. Programski modul je povezan z računovodskim delom procesa in omogoča avtomatizacijo postopkov odkupa, od priprave odkupnega lista, končnega obračuna odkupa do plačilnih nalogov […]

read more
On September 28, 2010, posted in: Moduli, Odkup mleka, živine in kmetijskih pridelkov by

Proizvodnja

Proizvodnja

Proizvodnja omogoča vodenje delovnih nalogov za proizvodno ali za servisno-storitveno dejavnost, izdelavo normativov za lastne proizvode ter mnogo drugih funkcionalnosti: – vodenje več različnih proizvodnih skladišč z avtomatskim kreiranjem izdajnic in sestavnic – priprava skladiščne dokumentacija za knjiženje porabe materiala, – mesečno usklajevanje zalog – vodenje delovnih nalogov, sestavnic, kosovnic – evidenca rabe delovnih sredstev […]

read more
On September 28, 2010, posted in: Moduli, Proizvodnja by

Maloprodaja in veleprodaja

Ali veste koliko časa in energije lahko prihranite, če imate v vsakem trenutku na voljo ažurne podatke o poslovanju vašega podjetja? Sistem Minerva omogoča hiter vpogled v stanje zalog, materialne kartice artiklov in še mnogo več: – pregled šifrantov artiklov, partnerjev – opremljanje artiklov z več EAN kodami, šiframi, individualnimi lastnostmi – avtomatski prevzemi (uvozi […]

read more
On September 28, 2010, posted in: Maloprodaja in veleprodaja, Moduli by

Finance in računovodstvo

Želite imeti pregled nad svojimi računovodskimi podatki in interaktivno spremljati vaše finančno poslovanje? Sistem Minerva avtomatizira poslovne procese in omogoča: – knjiženje v glavno knjigo – pripravo plačilnih nalogov ter izvoz v programe za plačilni promet – avtomatsko knjiženje elektronskih bančnih izpiskov – avtomatsko pripravo IOP obrazcev, opominov, obresti, kompenzacij – vodenje evidence terjatev in […]

read more
On September 28, 2010, posted in: Finance in računovodstvo, Moduli by