Odkup mleka, živine in kmetijskih pridelkov

Zakaj bi izgubljali čas z nepotrebnim vnašanjem podatkov, če lahko obračun odkupa naredite v treh korakih?

Sistem Minerva avtomatizira procese:
– odkupa mleka,
– odkupa živine (lastna, kooperacijska)
– in ostalih pridelkov.

Programski modul je povezan z računovodskim delom procesa in omogoča avtomatizacijo postopkov odkupa, od priprave odkupnega lista, končnega obračuna odkupa do plačilnih nalogov in izplačil.

V sistemu Minerva lahko:
– vodite evidenco pavšalnih pogodb,
– elektronsko uvažate podatke o zakolu ali podatke o analizah mleka,
– nastavite pravila za doplačila, popuste in kompenzacije, ki naj se upoštevajo pri obračunu,
– izvozite podatke o pavšalistih na spletni portal eDavki,
– pošiljate avtomatska poročila o odkupu  Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (seznami za kvote)

in izpisujete različna poročila kot so:
– realizacija odkupa po partnerjih in artiklih,
– odkupi na datum,
– realizacija pogodb o proizvodnji (odk. listi),
– sumarni izpis pogodb o proizvodnji,
– pregled prometa pavšalistov,
– pregled doplačil odkupnih listov,
– statistika odkupa.

Ne verjamete, da lahko obdelava za obračun za 50 oseb traja le pet minut? Prepričajte se!

Logo Minerva