Finance in računovodstvo

Želite imeti pregled nad svojimi računovodskimi podatki in interaktivno spremljati vaše finančno poslovanje?

Sistem Minerva avtomatizira poslovne procese in omogoča:

– knjiženje v glavno knjigo
– pripravo plačilnih nalogov ter izvoz v programe za plačilni promet
– avtomatsko knjiženje elektronskih bančnih izpiskov
– avtomatsko pripravo IOP obrazcev, opominov, obresti, kompenzacij
– vodenje evidence terjatev in obveznosti
– avtomatsko pripravo davčnih evidenc (PRač, IRač ter vse ostale knjige)
– avtomatsko pripravo in obračun DDV-ja ter možnost tiskanja in uvažanja DDV-O obrazca neposredno na spletu
– enostavno pripravo bruto bilance
– izvoze podatkov v različne datoteke in pošiljanje po elektronski pošti
– različna poročila in analize