KGZ GOZD BLED, z.o.o. in MLEKOP, združene kmetijske zadruge

Minerva je kakovostna rešitev za vodenje poslovanja zadrug in povezanih družb. Družba Mlekop, združene kmetijske zadruge jo uporablja že od leta 2005, KGZ GOZD BLED, z.o.o. pa od leta 2009.

V program MINERVA je vgrajenega veliko znanja, zato je rutinskega dela manj, znižujejo se stroški poslovanja. Programska rešitev podaja urejen in pregleden način zbiranja, shranjevanja in obdelave podatkov za potrebe naše zadruge in povezane družbe, predvsem na področju vodenja računovodstva in trgovinskega poslovanja, ter obračuna odkupa kmetijskih pridelkov, živine, lesa in mleka. Rešitev sledi vsem sodobnim zahtevam, tako na strani zakonodaje, kot na strani zahtev zadruge in Mlekopa in se vedno znova nadgrajuje.

Zadovoljni smo tudi s pomočjo strokovnjakov, saj nam je prijazna ekipa Infohit computers d.o.o. vedno pripravljena priskočiti na pomoč v najkrajšem možnem času.

Julijana Urbanč , računovodja KGZ GOZD BLED, z.o.o. in družbe MLEKOP,  združene kmetijske zadruge d.o.o.

On November 29, 2010, posted in: Mnenja uporabnikov by
Comments are closed.