Infohit computers informatiziral poslovanje KZ Agraria Koper, z.o.o.

S ciljem, da poenoti delovne postopke, zmanjša operativne stroške in poveča preglednost poslovanja, se je KZ Agraria Koper odločila za uvedbo enotnega informacijskega sistema Minerva, ki ga uporabljajo številne slovenske zadruge.

V zadrugi izvajajo poleg odkupa kmetijskih pridelkov še distribucijo svežega sadja in zelenjave po vsej Sloveniji. S sadjem in zelenjavo, ki ga tudi pakirajo, oskrbujejo preko 200 kupcev javnih ustanov, samostojnih podjetnikov, trgovskih verig, hotelov, restavracij in gostincev,… Zadruga izvaja tudi trgovinsko dejavnost v maloprodajnih trgovinah: Semenarna Izola, Agrocenter Lucija, Agrocenter Koper ter Prodajni center Koper. V centru Purisima se ukvarjajo z vzgojo sadik ter uspešno izvajajo zadružno proizvodnjo integriranih pridelkov.

V zadrugi je prenova informacijskega sistema in informatizacija poslovanja prinesla konkretne izboljšave in prispevala k učinkovitejšemu poslovanju. Z uvedbo sistema Minerva so se delovni procesi v zadrugi poenostavili in avtomatizirali. Povečala se je učinkovitost zaposlenih, saj so se ročni vnosi podatkov z uvedbo sistema Minerva bistveno zmanjšali, kar je povečalo učinkovitost dela zaposlenih. Zadruga se lahko pohvali z večjo preglednostjo poslovanja, saj so vsi poslovni procesi povezani v enoten sistem s skupno bazo podatkov, ki omogoča kakovostne analize za poslovno odločanje.

Z vidika poslovanja živilskih in tehničnih trgovin se prednosti in koristi sistema Minerva kažejo v:

– izboljšanju nabavnih pogojev pri dobaviteljih zaradi preglednosti podatkov (boljši pregled cenikov, nabavnih cen, plačilnih pogojev …),

– možnosti vpogleda v poslovne procese nabave v realnem času,

– učinkovitem upravljanju z zalogami,

– enostavni primerjavi maloprodajnih cen, razlik v ceni za posamezni artikel po poslovnih enotah in v

– preglednejšemu oblikovanju politike prodajnih cen zaradi večje transparentnosti podatkov.

On November 22, 2011, posted in: Splošne novice by
Comments are closed.