KZ Šaleška dolina, z.o.o.

V KZ Šaleška dolina uporabljamo sistem Minerva dobra štiri leta. Sam sem se z njim srečal najprej kot poslovodja, sedaj pa ga uporabljam na področju komerciale. V trgovinskem poslovanju nam program omogoča tekoče spremljanje zalog blaga vseh poslovalnic, artikel lahko po potrebi opremimo z več EAN kodami, kartica artikla je zelo pregledna. Program nam omogoča medskladiščno in konsignacijsko poslovanje. Pregled nabave in prodaje nam omogočata tekoče spremljanje poslovanja, poleg tega nam program omogoča tudi avtomatsko naročanje blaga. V podjetju uporabljamo računalniški centralni prevzem, kateri nam je zelo izboljšal poslovne procese. Poleg rednih cenikov, ki so lahko po posameznih enotah različni ali pa se izenačujejo, nam program omogoča še akcijske cenike. Vse, kar nam program omogoča, lahko urejamo in spremljamo tudi centralno.


Marjan Sevčnikar, komercialist – svetovalec

On April 26, 2013, posted in: Mnenja uporabnikov by
Comments are closed.