Kmetijska zadruga Ptuj informatizirala svoje poslovanje s sistemom MINERVA

Kmetijska zadruga Ptuj se je odločila za uvedbo sistema Minerva zaradi večje preglednosti in urejenosti poslovanja, predvsem pa zaradi težnje po enotni programski opremi, ki je ključnega pomena za uspešno in učinkovito poslovanje.

Sistem Minerva namreč omogoča povezanost vseh poslovnih enot v enoten informacijski sistem, kjer so podatki dostopni od kjerkoli in kadarkoli. Nov sistem sedaj uporablja več kot 80 uporabnikov na več kot 40 različnih lokacijah, kjer deluje več kot 45 POS blagajn.

Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o. je s pripojitvijo Ormoške zadruge sodi med največje zadruge v Sloveniji. Skupino Kmetijska zadruga Ptuj tvorijo:

–         Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o.,
–         Oljarna Fram d.o.o. in
–         Zadružna oskrba d.o.o.

Osnovna dejavnost zadruge je oskrba kmetov s kmetijskim repromaterialom na eni strani in odkup ter prodajo kmetijskih pridelkov in živine na drugi strani. Zadruga ima 40 maloprodajnih poslovalnic in veleprodajno Centralno skladišče. Enajst poslovalnic posluje kot živilske trgovine, ostalih devetindvajset kmetijskih trgovin pa oskrbuje svoje člane in kupce s kmetijskim in gradbenim reprodukcijskim materialom, kmetijskimi stroji, rezervnimi deli za kmetijsko mehanizacijo, zaščitnimi sredstvi, gnojili, orodji ter vsem ostalim materialom, ki ga kmetovalci potrebujejo.

Pridružite se KZ Ptuj, ki je naredila pomemben korak na poti uspešnega in preglednega poslovanja.

On January 10, 2014, posted in: Splošne novice by
Comments are closed.