S 1.1.2015 obvezno pošiljanje računov v javni sektor v elektronski obliki

Zakonska podlaga
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) določa, da bodo s 1.1.2015 morali proračunski uporabniki prejemati in izdajati račune (če je prejemnik proračunski uporabnik) izključno v elektronski obliki.

To pomeni, da bodo morale pravne in fizične osebe za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati proračunskim uporabnikom e-račune.

Fizične in pravne osebe bodo lahko pošiljale e-račune proračunskim uporabnikom:

prek bank, vključenih v medbančno izmenjavo e-računov,
ponudnikov procesne obdelave podatkov s katerimi ima Uprava RS za javna plačila sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov ali
spletnega portala UJP e-račun, namenjenega manjšim izdajateljem, ki ne razpolagajo s tehnično podporo za pripravo e-računov.

Enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo e-računov
Zakon izrecno določa, da neposredno pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom ni dovoljeno, temveč lahko poteka le preko UJP – enotne vstopne oz. izstopne točke za izmenjavo e-računov.

Pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom v sistemu MINERVA
V sistemu Minerva bo pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom potekalo preko dokumentnega sistema EBA DMS, podjetja EBA, Agencija za elektronsko poslovanje, d.o.o. ter preko Pošte Slovenije, d.o.o., s katerima ima Uprava RS za javna plačila sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov preko enotne vstopne in izstopne točke UJP.

Dokumentni sistem EBA je integriran v informacijski sistem Minerva in omogoča celovito upravljanje z elektronskimi dokumenti tako, da so le-ti pravno veljavni in ne povzročajo potrebe po dodatni papirni dokumentaciji.

Mi smo na nov način pošiljanja e-računov pripravljeni že sedaj.

On June 5, 2014, posted in: Splošne novice by
Comments are closed.