NOVO! Vodenje računovodstva za kmetije v sistemu Minerva

Približujemo se koncu druge polovice leta 2013 in kmalu bo pred nami datum, ko bodo kmetje morali premisliti in se odločiti o načinu ugotavljanja davčne osnove na njihovem kmečkem gospodinjstvu.

Naj spomnimo, da zadnja sprememba Zakona o dohodnini (ZDoh-2) z dne 10. 12. 2012 določa, da bo kmečko gospodinjstvo, ki bo v dveh zaporednih letih preseglo mejo 7500 evrov skupnih dohodkov iz naslova osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, moralo z uveljavitvijo sprememb Zakona o dohodnini s 1. januarjem 2014 obvezno preiti na ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Za vodenje poslovnih knjig in ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov se nosilci kmečkega gospodinjstva lahko odločijo tudi prostovoljno.

Vsa kmečka gospodinjstva, ki bodo prešla na vodenje poslovnih knjig, bodo z evidencami iz prilagojenih računalniških programov za računovodstvo na kmetijah, zagotovila tudi podatke za evidence FADN, saj bodo k trimestnim številkam kontov priporočenega kontnega načrta za računovodstvo na kmetiji dodane še kontne številke za potrebe evidenc FADN. To pomeni, da kmetijam ni potrebno voditi knjigovodstva po FADN metodologiji, če imajo na podlagi Zakona o dohodnini (ZDoh-2-UPB7) priglašeno davčno knjigovodstvo (obvezno ali prostovoljno).

Ker sledimo potrebam in željam kmetijskih zadrug, ki za svoje člane in nečlane opravljajo različne storitve, smo informacijski sistem Minerva prilagodili prav za potrebe vodenja knjigovodstva na kmetijah. S pomočjo modula E-KMETIJA lahko po novem kmetu ponudite strokovno in zanesljivo opravljene knjigovodske storitve, ki mu lahko prihranijo kar nekaj skrbi, predvsem pa nudijo ustrezne podatke pri odločitvah poslovanja kmečkega gospodinjstva.

Več o programskem modulu E-KMETIJA…

Z namenom jedernatega in razumljivega odgovora na vprašanja, zakaj računovodstvo na kmetijah in kako ga obrniti sebi v prid, je nastala knjižica Vodenje računovodstva na kmetiji, ki jo je izdala Kmetijsko gozdarska zbornica slovenije v okviru projekta Kmetijstvo je zakon, ki ga izvaja z Evropsko komisijo, Generalnim direktoratom za kmetijstvo in razvoj podeželja.

On September 17, 2013, posted in: Splošne novice by
Comments are closed.