Uspešen prehod KZ Ormož z.o.o. na IS Minerva

Poslovanje zadruge Ormož obsega odkup mleka, kmetijskih pridelkov, vrtnin in odkup živine ter trgovinsko in storitveno dejavnost za kmetijske proizvajalce in njihove člane. 6 kmetijsko tehničnih trgovin ponuja široko paleto semenskega programa ter bogat izbor sadik balkonskega cvetja ter okrasnih sadik ter s sadik zelenjave in sadnega drevja. Zadruga kmetovalce oskrbuje tudi s krmili, organskimi […]

read more
On November 21, 2011, posted in: Splošne novice by

KZ Rače z.o.o. optimizirala svoje poslovanje z uvedbo IS Minerva

KZ Rače se je pridružila številnim slovenskim zadrugam, ki uspešno uporabljajo IS Minerva. Zadruga je s prenovo informacijskega sistema oz uvedbo IS Minerva pridobila centraliziran informacijski sistem za podporo poslovanja in s tem centralno bazo podatkov ter centralni pregled nad celotnim poslovanjem zadruge (nabava, prodaja, finančni tokovi). Povečala se je zanesljivost in dostopnost njenega informacijskega […]

read more
On November 19, 2011, posted in: Splošne novice by

Infohit computers pomagal KGZ Sloga Kranj z.o.o. pri širitvi svoje poslovne dejavnosti

KGZ Sloga Kranj je meseca februarja 2011 odprla Kmetijsko vrtnarski center Sloga v Šmarju pri Jelšah in Kmetijsko tehnični center v Novem mestu in s tem razširila svojo poslovno dejavnost tudi na širše območje Slovenije. Za uvedbo celotne informacijske podpore je poskrbel Infohit computers, ki ima bogate izkušnje s področja uvajanja sistema Minerva in njegove […]

read more
On February 28, 2011, posted in: Splošne novice by

KGZ GOZD BLED, z.o.o. in MLEKOP, združene kmetijske zadruge

Minerva je kakovostna rešitev za vodenje poslovanja zadrug in povezanih družb. Družba Mlekop, združene kmetijske zadruge jo uporablja že od leta 2005, KGZ GOZD BLED, z.o.o. pa od leta 2009. V program MINERVA je vgrajenega veliko znanja, zato je rutinskega dela manj, znižujejo se stroški poslovanja. Programska rešitev podaja urejen in pregleden način zbiranja, shranjevanja […]

read more
On November 29, 2010, posted in: Mnenja uporabnikov by

KZ Tolmin z.o.o. odprla mesnico v Kanalu

KZ Tolmin  je odprla novo mesnico v Kanalu, ki je z ostalimi poslovnimi enotami povezana v enovit informacijski sistem MINERVA, ki nudi kakovostne statistične analize in poročila ter oskrbuje vodstvo z računovodskimi informacijami o poslovanju, virih in sredstvih podjetja.

read more
On October 28, 2010, posted in: Splošne novice by

Uspešen prehod KZ Stična z.o.o. na IS Minerva

18. oktobra 2010 je Kmetijska trgovina kot prva poslovna enota (od skupno devetih) kmetijske zadruge Stična v Ivančni Gorici prešla na informacijski sistem Minerva. Prehod je bil uspešen in je potekal brez zapletov.

read more
On October 18, 2010, posted in: Splošne novice by

Odkup mleka, živine in kmetijskih pridelkov

Zakaj bi izgubljali čas z nepotrebnim vnašanjem podatkov, če lahko obračun odkupa naredite v treh korakih? Sistem Minerva avtomatizira procese: – odkupa mleka, – odkupa živine (lastna, kooperacijska) – in ostalih pridelkov. Programski modul je povezan z računovodskim delom procesa in omogoča avtomatizacijo postopkov odkupa, od priprave odkupnega lista, končnega obračuna odkupa do plačilnih nalogov […]

read more
On September 28, 2010, posted in: Moduli, Odkup mleka, živine in kmetijskih pridelkov by

Proizvodnja

Proizvodnja

Proizvodnja omogoča vodenje delovnih nalogov za proizvodno ali za servisno-storitveno dejavnost, izdelavo normativov za lastne proizvode ter mnogo drugih funkcionalnosti: – vodenje več različnih proizvodnih skladišč z avtomatskim kreiranjem izdajnic in sestavnic – priprava skladiščne dokumentacija za knjiženje porabe materiala, – mesečno usklajevanje zalog – vodenje delovnih nalogov, sestavnic, kosovnic – evidenca rabe delovnih sredstev […]

read more
On September 28, 2010, posted in: Moduli, Proizvodnja by

Maloprodaja in veleprodaja

Ali veste koliko časa in energije lahko prihranite, če imate v vsakem trenutku na voljo ažurne podatke o poslovanju vašega podjetja? Sistem Minerva omogoča hiter vpogled v stanje zalog, materialne kartice artiklov in še mnogo več: – pregled šifrantov artiklov, partnerjev – opremljanje artiklov z več EAN kodami, šiframi, individualnimi lastnostmi – avtomatski prevzemi (uvozi […]

read more
On September 28, 2010, posted in: Maloprodaja in veleprodaja, Moduli by